Chinese geneeskunde

Wat is Traditionele Chinese Geneeskunde (TCG)?

Acupunctuur & Massage Today behandelt op basis van Traditionele Chinese Geneeskunde (TCG). TCG is de verzamelnaam voor diverse genees- en behandelwijzen uit (met name) China. Acupunctuur, Chinese massage zoals TuiNa en voetreflexologie horen daarbij.

Een holistische benadering van de mens staat centraal. Lichaam en geest worden als één geheel beschouwd. Daarnaast is het uitgangspunt dat de mens een onlosmakelijk deel is van zijn omgeving. Een lichamelijke of emotionele klacht wordt daarom niet op zichzelf bekeken, maar als een onderdeel van de gehele mens en zijn omgeving.

Herstellen van evenwicht

Lichamelijke, emotionele en geestelijke processen beïnvloeden elkaar voortdurend, aldus de oude wijsheid. Ziekte en pijn ontstaan door verstoring van het algeheel welzijn; de energiehuishouding is uit balans. De klacht is een lichamelijke of geestelijke uiting van die verstoring.
Het doel van een TCG-behandeling is daarom het herstellen van het evenwicht.

Unieke basis

Traditionele Chinese geneeskunde heeft een unieke, veelomvattende en systematische basis. Die basis heeft verschillende pijlers, waaronder de theorie van de Vijf Elementen, het meridiaanstelsel van het menselijk lichaam en Yin-Yang. Elke behandeling wordt uitgevoerd volgens dit raamwerk. (Levens)energie vervult hierbij een centrale rol.

Qi

Qi is je energie die zich uit in lichamelijke warmte, fysieke activiteiten en gezonde hersenactiviteit.

Yuan Qi

Yuan Qi is jouw basisenergie, die je meegekregen hebt bij geboorte. Zorg je goed voor jezelf dan kun je deze energie aanvullen.

Shen

Shen is de energie van je ziel. Het beïnvloedt emoties en manifesteert zich als allesomvattend wijsheid.

Erkenning in de westerse wereld

In 2019 wordt een grote stap gezet:
De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) neemt in 2019 de traditionele Chinese Geneeskunde op in haar referentiewerk voor ziekten en diagnosen: International Classification of Diseases (ICD-11)

In heel veel landen is de ICD dé standaard voor het stellen van diagnoses volgens de westerse geneeskunde. Daar komen dus nu 3000 termen voor de Chinese geneeskunde bij. 

Eeuwenoude wijsheid

Traditionele Chinese Geneeskunde (TCG) bestaat al duizenden jaren en draagt veel wijsheid in zich. De benadering is totaal anders dan in de westerse geneeskunde. TCG is daarom van aanvullende waarde voor het behandelen en voorkomen van ziekten. De WHO publiceerde in 1979 al een lijst met aandoeningen die aantoonbaar te behandelen zijn met acupunctuur, met een herziening na onderzoek hiernaar in 2003. De vermelding in de ICD-11 is baanbrekend voor de positie van TCG in de westerse gezondheidszorg.