Yin Yang

Kosmische dualiteit

De begrippen Yin en Yang zijn gebaseerd op het Taoïsme. Het universum; alles wat er is en niet is, wordt de Tao (of Dao) genoemd. De Tao is niet te kennen, te begrijpen of te duiden.

De Tao manifesteert zich in 2 tegengestelde waarden Yin en Yang.
Deze krachten zijn in alle aspecten van het leven en het universum doordrongen.

Het zijn echter niet louter tegenstellingen, maar vooral complementaire (elkaar aanvullende) waarden.

Yang symboliseert mannelijkheid (hemel, warmte, het zuiden, droogte)

Yin staat voor vrouwelijkheid (aarde, koude, het noorden, vochtigheid)

De bovenkant van het lichaam Yang en de onderkant Yin 

De achterkant is Yang, de voorkant is Yin

10 Yin- en Yang organen

De holle ‘Yang’ organen zijn:

maag

dikke darm 

dunne darm

blaas

galblaas

Yang organen zijn er voor de vertering en uitscheiding. 
Yang organen zijn actief en onstabiel. 

De vaste ‘Yin’ organen zijn:

lever

hart

milt

long

nieren.

Hun functie is assimilatie (opbouw) en opslaan. 
De Yin organen zijn stabiel en constant. Ze worden gezien als de fundering van het lichaam maar zijn kwetsbaarder.